INTEGRITESPOLICY FÖR DENZIR AB OCH CAD.ESTHETICS AB

Denzir AB bryr sig om integritetsfrågor och vi vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Vårt mål är att alltid skydda våra kunders och slutkunders integritet. Alla personuppgifter sparas och hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar därför aldrig uppgifter längre än vi eller lagen behöver.

Genom att tillhandahålla personuppgifter till oss eller genom att använda webbplatsen samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Denzir AB samt Cad.esthetics AB, Anbudsgatan 9, 931 57 Skellefteå, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Denzir och Cad.esthetics.

Ändamål

Varför vi behandlar personuppgifter:

För fullgörelse och administration av avtal mm. Uppgifterna behandlas för att kunna uppfylla vår skyldighet mot kund och gällande lagstiftning.

– Marknadsföring och kundvård

Uppgifterna behandlas bland annat för att administrera förfrågningar från kunder och anpassa marknadsföring till de kunder som begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

– Produkt- och tjänsteutveckling

Uppgifterna används för genomförande av diverse analyser avseende marknad, kunder, produkter och risker i syfte att utveckla produkter och tjänster som tillhandahålls av Denzir och Cad.esthetics.

– Internet

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enheter, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare kan samlas i syfte av att förhindra bedrägerier och för att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layouten och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam på Facebook baserat på geografisk plats och ditt webbplatsbesök. Mer info om cookies och hur du blockerar dessa hittar du här.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som lämnas i kontakter med oss, ex via kundtjänsten (telefon och mail), beställningar, registrering på kundwebben, vid prenumeration på våra tjänster. Denna information inkluderar ert namn, e-postadress, kontaktadress, telefonnummer, uppgifter om de beställningar som gjorts, transaktioner ni genomför och eventuell ytterligare information som ni tillhandahåller.

Vi kan även komma att samla in uppgifter i samband med kundnöjdhetsundersökningar, exempelvis i form av enkäter eller intervjuer.

Vi kan också be er om information exempelvis i samband med en kampanj som sponsras av oss, när ni rapporterar ett problem via någon av våra kontaktvägar. I fall ni kontaktar oss kan vi föra register över korrespondensen.

Utöver detta kan vi komma att samla in uppgifter om ert besök på vår webbplats (se punkt 3 ”Internet”). Vi kan också hämta in uppgifter från kreditupplysningsföretag eller bedrägeriförebyggande byråer.

Utlämnande av personuppgifter

Vi förmedlar aldrig information vidare till tredje part, med undantag för vår betalningsförmedlare som hanterar betalningsöverföringar. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter.

Vi kan lämna ut era personuppgifter till tredje part:

– i händelse att vi säljer eller köper ett företag eller tillgång, i vilket fall kan vi lämna personuppgifter till en potentiell köpare eller säljare av sådan verksamhet eller tillgångar.

– i de fall vi är skyldiga att lämna ut eller dela personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpevillkor.

Vi kan också ge information om våra mellanhavande med er till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

Var vi lagrar personuppgifter

Vi vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som vi ansvarar för.

Personuppgifter kan komma att behandlas av våra eller leverantörers anställda som bland annat bearbetar era betalningsuppgifter eller vara involverade i tillhandahållandet av supporttjänst. Vi har de nödvändiga avtal och andra mekanismer som krävs för att personuppgifter ska fortsätta skyddas och behandlas enligt gällande bestämmelser.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgifter om för- och efternamn, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuella uppgifter om någon specifik information som du behöver.

Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Eventuella förändringar i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida.