GENOM FLEXIBILITET OCH KOMPETENS SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGA FÖR NYA LEENDEN

ATT TÄNKA PÅ VID CEMENTERING AV VÅR ZIRKONIA

Riktlinjer för cementering
Vår zirkonia kan cementeras med såväl konventionell teknik såsom adhesiv. Det finns idag många olika fabrikat och tillverkare av cement, samtidigt som det ständigt tillkommer nya. Vi hänvisar alltid till tillverkarens rekommendationer och hanteringsanvisningar.
Zn-fosfatcement

Zn-fosfat cement är tack vare lång klinisk erfarenhet samt lätthanterlighet ett mycket bra alternativ i de flesta fall. Zn-fosfatcement har visat sig fungera bra på de flesta patienter med allergiska problem. Estetiken kan påverkas på grund av att Zn-fosfatet är något opakt. Av enbart estetiska skäl rekommenderar vi därför inte Zn-fosfatcement för tunna incisiver.
Glasjonomer cement
Dagens Glasjonomer cement är till stor del så kallade resinförstärkta (komposit), vilket gör dem betydligt starkare och bättre än tidigare generationer. Samtliga Glasjonomer cement fungerar för användning med vår zirkonia.
Komposit cement

Komposit cement har generellt en stor estetisk fördel tack vare translucens och färgval. Dessutom har kompositcement en obefintlig löslighet och mycket bra motstånd mot mikroläckage. De rent kemiskt härdande komposit cementen fungerar alla utmärkt om tillverkarnas rekommendationer för bonding följs. Dualhärdande kompositcement har en kemiskt härdande komponent samt en ljushärdande. Dessa fungerar idag mycket bra. 3M ESPE RelyX Unicem samt Ivoclar Vivadent Multilink är goda exempel som visat mycket goda kliniska resultat. Unicem rekommenderas som förstahandsalternativ för cementering av våra Etsbroar.
Temporär cementering

Vår zirkonia temporär cementeras utan påvisad risk. Traditionella temporär cement kan naturligtvis användas. Dock bör man vara noga med mängden modifier eftersom man inte får slå lös konstruktionen utan måste kunna dra loss den med tex tandtråd eller sond. Coltène Whaledent TempoSIL är ett utmärkt alternativ för temporär cementering av restaurationer i upp till en vecka.
Hantering av kärna
Klinisk rengörning av ytan innan cementering bör göras med sprit. Vid användning av kompositcement skall insidan av kronan etsas med fosfor-syra för att avlägsna alla protein skikt och därmed ge bondingen större möjlighet att väta ytan.Etsning av ytan ger inte ökad retention eftersom fosforsyra inte påverkar ytan. Silansiering ger inte ökad bindningseffekt.

[wpdm_package id=’389′]