Vi förstärker kapaciteten på 3D printning!

Som nämnts tidigare så ökar behovet av 3D printat stadigt i takt med att marknaden digitaliseras. För att kunna möta marknadens ökade behov i både kvalité och kvantitet har vi nu investerat i en riktigt ”proffsmaskin”. Denna 3D skrivare använder sig av en 4K projektor som möjliggör en mycket stor kapacitet. 

Produkter vi erbjuder inom detta område: modeller (även med löstagbar gingiva), bettskenor, temporärer, proteser, wax för urbränning, individuella skedar m.m. Kontakta oss för mer information!