Vi förstärker kapaciteten på 3D printning!

Som nämnts tidigare så ökar behovet av 3D printat stadigt i takt med att marknaden digitaliseras. För att kunna möta marknadens ökade behov i både kvalité och kvantitet har vi nu investerat i en riktigt ”proffsmaskin”. Denna 3D skrivare använder sig av en 4K projektor som möjliggör en mycket stor kapacitet. 

Produkter vi erbjuder inom detta område: modeller (även med löstagbar gingiva), bettskenor, temporärer, proteser, wax för urbränning, individuella skedar m.m. Kontakta oss för mer information!

sintringsugn Denzir

Ny sintringsugn för er och vår trygghet!

Zirkonia har olika kristallstruktur beroende på temperatur utan att för den skull ändra sin kemiska sammansättning (kallas polymorft material). Vid låga temperaturer har det monoklin fas. När temperaturen passerar 1170 grader omvandlas det till tetragonal fas och vid 2370 grader når materialet kubisk fas.

För att kunna använda zirkonia för dentala ersättningar stabiliseras materialet genom att tillsätta 3 mol% yttrium i den tetragonala fasen. Då får materialet namnet Y-TZP (yttria-stabiliserad polykristallin tetragonal zirkoniumdioxid). Anledningen till detta är för att man vill uppnå en senare omvandling av faserna (transformationshärdning). Skulle materialet spricka uppstår denna transformationshärdning och kan då hindra framväxten av sprickan eftersom att en lokal fasomvandling från tetragonal till monoklin fas sker i det aktuella området. Monoklin fas har 3-5% större volym än tetragonal fas, det betyder i praktiken att mer energi måste tillföras för att sprickan ska kunna växa. Det är därför man säger att zirkonia har sprickhämmande egenskaper.

Zirkonia är ett fantastiskt material då man hanterar det rätt. Det är enkelt att förstå varför tillverkare av zirkonia är väldigt noga med att materialet ska sintras i exakt rätt temperatur och följer de cykler som är framtaget för det enskilda materialet för att kunna garantera utlovad hållfasthet, translucens och färgåtergivning. Vi har jobbat med zirkonia i 30 år och även bedrivit omfattande forskning inom området. Därför tar vi just detta på allvar när det kommer till sintring.  Den senaste investeringen av sintringsugn är en ugn som använder den senaste tekniken. Med en tillhörande iPad lägger vi in bränningstemperaturer och bränncykler och har full kontroll på att ugnen följer exakt rätt temperatur. Den har även automatisk kalibrering vilket är en bra säkerhet för att ugnen alltid är rätt kalibrerad. Det känns bra att både ni och vi känna oss trygga med att all zirkonia som beställs av oss är sintrat efter konstens alla regler och därmed säkerställer att kvalitén är på topp!

Ny scanner från 3shape!

Scanner är ett viktigt verktyg i vår produktion.

För att vi ska kunna tillverka produkter med så hög kvalité som möjligt är det viktigt att dom underlag vi jobbar utifrån är 100% exakta. Det är scannerns uppgift att se till att de underlag vi scannar in i våra datorer blir perfekta. Därför har vi investerat i 3Shapes senaste produkttillskott som heter E4. Detta är deras snabbaste och mest exakta scanner som lanserats, detta då den bl.a. jobbar med dubbelt så många kameror jämfört med sin föregångare E3. Denna investering ses som ett viktigt led i att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter!