Denzir® HIP

När styrka och kvalitét är viktigast.
Denzir Bygger på över 20 år av klinisk och teknisk utveckling inom materiallära och CAD/CAM. Denzir är en unik kombination av världens starkaste och hållbaraste helkeramiska material tillsammans med världens mest unika framställningsteknik. Detta ger helkeramiska protetiska produkter av absolut högsta kvalitet.
Unika egenskaper
Denzir produceras ur ett massivt HIP zirconia block och porslinsbeläggs normalt dör kron- och brokonstruktioner. Om så erfordras av preparations eller biokompatibla skäl kan Denzir var delvis täckt eller helt utan porslin. Denzir har egenskaper som gör att sprickor i materialet hämmas på ett unikt sätt, så kallad självläkande effekt. Materialet har dessutom en värmeutvidgande koefficient som stämmer överens med densitets, vilket förbättrar den kliniska livslängden.
Extremt hållbart och starkt
Denzir har en mycket hög böjhållfasthet och brottseghet och Denzir konstruktionerna visar oöverträffad styrka i standardiserade belastningstest jämfört med andra konstruktioner.
Estetiskt och anatomiskt
Styrkan i Denzir tillåter tunna gracila konstruktioner som för boar och kronor innebär ökad plats för spolrum och porslin. Även kantanslutningen kan göras mycket tunn, ner till 0,2 mm och ger därför möjlighet till estetiskt tilltalande konstruktioner. Denzir har en väl avvägd translucens som gör att slutresultatet blir levande. Denzir innehåller mycket små korta, vilket gör att materialet kan högglanspoleras, vilket ur abrasivt hänseende ger en gynnsammare funktion än ren emalj. Detta gör att Denzir även kan användas för fullkronor där detta är önskvärt.
Preparation 
Kärnmaterialet kan göras så tunnt som 0,2 mm på incisiver. För broar och molarer rekommenderar vi att tjockleken inte understiger 0,4 mm. * Även Slice preparation är möjlig.
Hantering av kärnan 
Blästring av ytan ger ingen ökad retention. Slipspåren med dess ”toppar” från maskinbearbetningen avrundas vid för mycket blästring och man får i praktiken en slätare yta. Däremot tas de ”polerade” slipspåren bort och ytan ser matt ut. Vi rekommenderar lätt blästring från lab med 50 my aluminiumoxid och 2 bar enbart för att rengöra ytan.
Klinisk rengöring av ytan innan cementering bör göras med sprit. Vid användning av komposit cement skall insidan av kronan etsas med fosforsyra för att avlägsna protein skikt och därmed ge bondingen möjlighet att väta ytan. Etsning av ytan ger inte ökad retention eftersom fosforsyra inte påverkar ytan. Silansiering ger inte ökad bindningseffekt till ytan.
Cementering 
Denzir kan cementeras med såväl konventionell som adhesiv teknik. Det finns idag många olika fabrikat och tillverkare av cement samtidig som det ständig tillkommer nya. Vi hänvisar alltid till tillverkarens rekommendationer och hanteringsanvisningar. Man bör dock undvika enbart ljushärdande komposit cement. Temporär cementering kan användas vid behov.
SAMMANSÄTTNING & EGENSKAPER
Denzir består till >99,95wt% av: ZrO2 + Y2O3 + HfO2 + Al2O3 Kornstorlek: <0,5 μm
Brottseghet: 8 MPa•m1⁄2
Böjhållfasthet: 1400 MPa Röntgenkontrast: som metall
Vickers hårdhet: 13,5 GPa
Polerbarhet: Mycket god
Abrasivitet: Mycket låg
Provat under ISO6872 och följer den medicinska standarden ISO13356
REKOMMENDERAD PREPARATION

Minsta djup mm
Ocklusalt: 1,5-2
Buc/ling/app : 1 – 1,5
Cervikalt: 0,5

Inga underskär
Charfer preparation
Runda av skarpa kanter och hörn.

ANVISNING BROAR
Minsta länkdimension 3×4 mm
Maxmimal längd 45 mm
Max ett hängande led
Inga extensionsled
tand-Denzir