GENOM FLEXIBILITET OCH KOMPETENS SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGA FÖR NYA LEENDEN

Denzir är ett fräscenter i norra Sverige med 30 års erfarenhet av dentala keramer och CAD/CAM. Vi strävar kontinuerligt efter att de produkter som lämnar oss ska vara av rätt kvalitet. Allt för att göra ditt jobb lättare och ge mer tid över till annat. Efter att ha arbetat med zirconia i 30 års tid anser vi att detta material överlägset både när det gäller estetik men även hållfasthet.

För att möta era önskningar erbjuder vi även PMMA, 3D-printade modeller och bettskenor. Vi håller ständigt våra ögon och öron öppna för nyheter som vi tror kan intressera dig.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU TILLVERKAR GIPSMODELL

Val av gips

För bästa resultat skall ett finkornigt formstabilt gips användas.
Notera: Gipssorter som innehåller plast kan påverka avläsningen och ge dimensionsfel.
Modelltillverkning
Modellen tillverkas med konventionell teknik. Modellen stiftas, sågas och förses med sockel så att de individuella preparationerna kan hanteras var för sig.
Notera: Modellen får ej lackas! Cementspalt skapas i CAD-programmet och lacken kan ge problem vid den optiska inläsningen.
Prepgränsmarkering

Tag fram en tydlig preparationsgräns. Se till att inga kanter eller ojämnheter sticker ut under den verkliga preparationsgränsen eftersom detta kan leda till felläsning i den optiska scanningen.
Uppvaxning
Ni kan med fördel göra traditionell uppvaxning för att få önskad anatomisk anpassning. Glöm inte att isolera stansen innan vaxning.

ATT TÄNKA PÅ VID MATERIALHANTERING

Tillslipning
Vill du med slipning korrigera designen, tänk då på följande:
Använd helst ett slipverktyg av sten med diamantkorn i. Bredent Diagen grinder eller Edenta CeraPro rekommenderas för bästa slipeffekt och lägsta värmeutveckling.
Tänk på att inte ha för högt varvtal. Vanliga diamanter med större diameter går också bra. Håll aldrig fräsen stilla på samma ställe då risken för lokal överhettning är stor.
Använd alltid någon form av vattenkylning under slipprocessen.
Understig aldrig angiven minimitjocklek för det material du jobbar med. Om utrymmet för Denzir med porslin är otillräckligt, låt kärnmaterialet synas. Dessa material är mycket lätta att polera.
Inslipning

Om Du tycker att den enskilda hättan inte går på plats och därför behöver slipas in gäller följande:
Var rädd om vassa kanter och hörn på gipsstansen. Använd härdlack som penetrerar gipsen och inte bygger någon tjocklek. Undvik alltså spacerlack. Ett bra alternativ är Bredent Einbettmassenhlirter som dessutom torkar väldigt snabbt.
Tänk på att det efter lackning av stans är svårt att scanna om samma stans på nytt och få ett acceptabelt resultat.
Inspektera gipsstansen, oftast hittas för tidig kontakt mot hättan på vass kant inom nollspaceområdet som kan avlägsnas utan infärgning. Är Du osäker på var det interfererar så måste Du färga in stansen med lämplig kontaktfärg.
Slipa bort kontaktstället med korta slipintervaller. Använd alltid high-speed med vattenkylning.
Efterbehandling
När konstruktionens yttre är helt färdigt, dvs porslinbeläggning och/eller ytpolerad, måste insidan rengöras.
Vid behov kan insidan blästras lätt med aluminiumoxid 50 my, 2 bar för att avlägsna eventuella föroreningar från porslinsbränning om restaurationen ska cementeras med adhesiv teknik.
Spola av under rinnande vatten eller använd ultraljud med vatten.
Rengöring med ånga rekommenderas ej.
Det går inte att etsa ytan med syra. Silanisering och bonding från lab höjer inte retentionen.
Rengör gipsstansen.
Gör därefter en sista kvalitetssäkring genom kontroll av att inga sprickor eller defekter tillkommit.

ATT TÄNKA PÅ VID PORSLINSARBETE

Generellt vid porslinsarbete
Många anser att den snyggaste konstruktionen får man om facialytan och hela skäret byggs i porslin. Det kan många gånger vara önskvärt och även estetiskt att endast porslinstäcka facialytan på en konstruktion
Tack vare den kemiska bindningen mellan zirconia och porslin är det inga problem med tunna porslinspartier som steglöst övergår till zirkonia. Vid manuell polering av dessa material rekommenderar vi Edenta CeraGloss blå och gul keramik-polerare. För bästa resultat polera konstruktionen före glansbränning och sedan åter en hög-glanspolering efteråt, då det inte påverkar porslinet negativt.
Porslinssorter

Det finns flera porsliner som är anpassade för bränning på zirconia. Nedan finner ni en lista på porsliner som har använts kliniskt på zirconia och visat goda resultat. Vi hänvisar till respektive företags bruksanvisning för detaljerad information om handhavande.
För Zirconia rekommenderar vi:
– Ivoclar IPS e.max Ceram
– Ivoclar Empress 2
– Vita VM9
– GC Initial Zr
– Noritake CZR Erabien
Presskeramer

Det finns idag även presskeramer som är direkt framtagna för zirconia. Denna teknik är ett alternativ till traditionell skiktteknik.
 Förbehandling

Följande förbehandling av våra zirconia material är ej nödvändig. Om ytan måste rengöras kan lätt blästring nyttjas med 50 my aluminiumoxid och 3 bar.
Rengör noga med ångbläster, i ultraljudstvätt eller under rinnande vatten för att avlägsna eventuella aluminiumoxidkorn.
Följ därefter respektive fabrikants rekommendationer för applicering av porslin.
 Efterbehandling
När konstruktionens yttre är helt färdigt måste insidan rengöras. Vid behov kan insidan blästras mycket lätt med aluminiumoxid 50 my, 2 bar om restaurationen ska cementeras med adhesiv teknik.
Spola av under rinnande vatten eller använd ultraljud med vatten.
Det går inte att etsa zirconia med syra.
Silanisering och bonding från lab höjer inte retentionen.