ALLA TANDTEKNISKA LABORATORIER KAN BESTÄLLA VÅRA PRODUKTER

Beställning av produkter
Tack vare att Denzir har en oberoende scanner-service så kan alla Tandtekniska Laboratorier beställa våra produkter. Det enda som krävs är kunskap om tekniskt handhavande av materialet samt något av de porsliner som är anpassade till användning på Zirconia.

Scanning & CAM-process 
Våra produkter framställs med hjälp av CAD/CAM-teknik och tillhörande scannerenhet. Vi praktiserar en så kallad öppen scannerfilosofi, vilket innebär att vi tillåter alla scanner att skicka till vår produktion oavsett scannerfabrikat. Vänligen kontakta oss för mer information.
Vi använder oss av 3Shape scanners, en tillverkare som ligger väl i framkant inom cad-teknik. 3Shape’s scanner är anpassade för att beställa våra material.Kontakta oss för mer information om hur ni kan beställa med 3shape eller annan scanner.
För att kunna beställa våra produkter från en scanner krävs bara att specifikationen DPC Interface följs. Denna specifikation kan erhållas som pdf från Cad.esthetics AB. I specifikationen ingår de krav som ställs på CAD filerna.
Här finns också en utförlig beskrivning hur en order ska vara utformad. För våra kunder finns möjlighet att ladda upp en order direkt via webbläsaren.
Beställning utan egen skanner 
Skicka stiftad, sågad och preparerad gipsmodell tillsammans med beställningssedel till Denzir Center (se anvisningar i informations-material till tandtekniker). Läs gärna våra tips om modelltillverkning
Skicka även med motbitning, index och uppvaxning för anatomisk anpassning. Använd godkänt brevemballage och vaddera innehållet väl.
Scanning och design av restaurationerna görs av våra erfarna medarbetare.
Om ni önskar större kontroll på hur restaurationerna utformas kan ni med fördel medsända uppvaxning.
Våra produkter tillverkas av Denzir Production AB i Skellefteå. Efter utförd scanning och design skickas det färdiga jobbet tillsammans med modellerna tillbaka till er.

Dokument

KUNDLOGIN SCANNERKUNDER

Som registrerad kund får du tillgång till våra web-tjänster.
Här kan du bland annat följa din order, spåra paket och söka bland tidigare beställningar.